O NÁS

Plicní ambulance vznikla v roce 2008. Od roku 2010 se naše ordinace nachází v budově Zdravotnického zařízení Karlov (www.lekarnakarlov.cz).

Naším cílem je diagnostika, léčba a prevence chorob dolních cest dýchacích a plic. Nabízíme specializovaná pneumologická vyšetření dospělých, která jsou hrazena smluvními pojišťovnami. Naše pracoviště disponuje moderními diagnostickými přístroji a metodami.

V naší plicní ambulanci provádíme:

 • komplexní diagnostickou a léčebnou péči
 • jsme elektronicky propojeni s RTG pracovištěm poliklinika Trávnická, snímky máme k dispozici online ihned po zhotovení
 • spolupracujeme též s CT i MRI pracovištěm, laboratořemi a ostatními odbornými ambulancemi
 • vyšetření parametrů plicních funkcí (spirometrii)
 • vyšetření a diagnostiku asthma bronchiale přístrojem Hypair FeNO
 • zjištění účinků léků na průdušky (bronchodilatační testy)
 • vyšetření kyslíku v krvi (oxymetrie)
 • odběr materiálu na bakteriologické vyšetření
 • odběr krve na kompletní laboratorní vyšetření


Podáváme:

 • infusní a inhalační léčbu
 • poskytujeme odbornou pomoc při odvykání kouření

Kdy navštívit naši plicní ambulanci:

 • Pokud trpíte záchvaty suchého dráždivého kašle
 • Při kašli, který trvá již delší dobu a byl přeléčen antibiotiky
 • Pokud vykašláváte hlen s příměsí krve
 • Při bolestech na hrudi
 • Jestliže se zadýcháváte při tělesné zátěži
 • Jste-li kuřák
 • Máte-li delší dobu trvající dechové potíže